Mesafeli Hizmet Sözleşme

KİRAYA VEREN : DAS BİLİŞİM TURİZM OTOMOTİV SAN TİC LTD ŞTİ

ADRES : 

VERGİ DAİRE VE NO : KÜÇÜKYALI V.D. 2700802195 V.N.

KİRACI : 

ADRES : 

VERGİ DAİRE VE NO : 

TELEFON- MAİL :

1) SÖZLEŞMEDE TARAFLAR : DAS BİLİŞİM TURİZM OTOMOTİV SAN TİC LTD ŞTİ KİRAYA VEREN ‘

XXXX ‘KİRACI ‘

Kiralanan ise ‘ ARAÇ’ olarak anılacaktır.

  2) Sözleşmenin konusu 

        Binek otomobil kiralama

  3) Kiralanan Otomobil 

       Otomobillerin tanımı 

     Kiracının iş bu sözleşme çerçevesinde ve süresince kiralayacağı; sözleşmede belirtilen plakalı aracın teslim alma ve iade yeri olarak kiraya verenin adresi olduğunu kabul eder. Kiraya veren kiralanan aracı istediğinde yine bu sözleşmenin geçerli olduğu süre dahilinde asgari aynı özelliklere sahip bir marka ve model veya aynı marka ve modelde daha az kilometredeki bir başka araçla değiştirebilir. Kiracı Kiraya Veren’in yazılı olarak yaptığı bu araç değiştirme talebi karşısında en geç 5 iş günü içerisinde değiştirilecek aracı Kiraya Veren’e iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı’nın araç değişiminden imtina etmesi Kiraya Veren’e sözleşmeyi fesih hakkı verir. İade edilen aracın ilk teslim alındığında olduğu gibi eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir. İade alınan araçtaki eksik teslim edilen aksesuar ve parçalar kiralayana fatura edilir.

4) Aşağıda İş Bu Sözleşmeye Konu Otomobilin Genel Tanımı Yapılmıştır. 

  • PLAKA : —
  • MARKA/MODEL : —
  • RENK : —
  • KM : —

5) Kira Sözleşme Süresi

     22/06/2021-22/06/2022

6) Kira Ücreti – Ek Şartlar 

       4.750,00+kdv  KM AŞIMI: 0,75 TL

7) Kira Faturası Ve Ek Şartlar

    Kira faturaları ilk fatura için kiralandığı ilk tarihten bir sonraki ayın başlangıcına kadar kısmı tutar nakit alınır.

8) Kira Faturaları Ve Ödemeler

  Kiracı fatura tutarını her ayın ilk beş günü içerisinde sözleşmede (14. maddede) belirtilen banka hesap numaralarına göndermek zorundadır. Sözleşme süresi boyunca her ay kiralama hizmet faturası kesilecek olup, kiracı ilk ay tam kirasını sözleşme imza tarihinde peşin olarak öder. Kiracı fatura tutarını her ayın ilk beş günü içerisinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aylık kira bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde bir kira yılı içerisinde iki ay üst üste, farklı zamanlarda üç kez kira ödemesini geciktirmesi veya bir kira ödemesini 20 günden fazla geciktirmesi Kiraya Veren’e bu sözleşmeyi fesih hakkını kazandırır. Kiracının gecikmeli ödemesinde Kiraya Veren’in bu ödemeleri kabul etmesi hiçbir kayıt ve koşulda Kiraya verenin bu gecikmelerden doğan faizlerden vazgeçtiği, gecikmeye muvafakat ettiği anlamına gelmeyecektir.

9) Kira Ücret Belirlenme Şekli

   Kiracı ile Kiraya veren arasın da – 6 – maddesinde belirtilen aylık kira ücreti taraflar arasında anlaşılmıştır.

Kiracının, kira bedelini ödeme aczi, günün ekonomik gelişmeleri, değişen kur oranları, enflasyon, mücbir sebepler gibi herhangi bir sebebe bağlı olarak kira bedelinin indirilmesini, dondurulmasını ve tehirini talep etmesi söz konusu olamaz. Ayrıca kiraya veren iş bu sözleşmeden doğan alacaklarını herhangi bir banka veya finans kuruluşuna temlik edebilir. Kiracı kira borcuna karşılık banka ya da finans kuruluşuna hitaben bu temlik ile ilgili teyit yazısı ve taahhütname vermeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10) Otomobilin Periyodik Bakımları

      Kiralanan otomobili periyodik bakımları her 15.000 km de bir yapılması gerekir. Kiracı kiraladığı aracı her

15.000 km de bir kiraya verenin anlaşmalı olduğu servise göndermek zorundadır.

Kiracı bu periyodik bakımın zamanında yapılmasından sorumludur. Aracın periyodik

Bakımının zamanında yaptırılmaması kiraya verene sözleşmeyi fesih hakkı sağlayacak olup ayrıca bundan kaynaklanacak her türlü sorun ve zarar (aracın garanti dışı kalması) kiracının sorumluluğundadır. Araç iade alınırken de böyle bir durum tespit edilmesi kiracı bundan doğacak her türlü değer kaybı dahil tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

11) Kiraya Verenin Edimleri 

  1. Sözleşmeye konu araç HAFTALIK 20.000,00 KM

Aracın her ne suretle yenilenmesi ya da değiştirilmesi durumunda sözleşme sonuna kadar toplam km. sınırı değişen araç ve yeni verilen aracın km. Toplamları ile tespit edilir. KM AŞIMI 0,75 TL+KDV -6-. madde

b.) Aracın kasko sigortası, trafik sigortası, dönemsel taşıt vergileri, egzoz ve muayene ücretleri ve bunlara

gelebilecek kanuni artışlar kiralama fiyatına dahildir. Bunlar dışında doğacak ek vergi ve yükümlülükler kiracıya aittir. ( KDV artışı gibi. )

c.) Aracın kira süresince periyodik bakım ve onarım masrafları kiraya verene aittir. Aracın normal kullanımı nedeniyle oluşacak parça değişimleri kiraya verenin sorumluluğundadır.

d.) Periyodik lastik değişimleri 50.000,00 km. de bir yapılır. Bu lastikler ile bunların değişim işçilik bedelleri kiraya verene aittir. Her yıl kanunlar gereği takılması gereken kış lastikleri yine Kiraya Veren’e aittir. Aracın lastikleri ve jantları kullanıcı hatası nedeni ile değişmesi durumunda yansıtma faturası kiracıya aittir.

e.) Kiracının kullanımında gerçekleşen kazalardan sonra araç onarımının sağlanması Kiraya Veren’e aittir. f.) Kiracıya kaza tespit tutanaklarının ulaştırılmasından sonra 48 saat içerisinde ikame araç temin edilmesi Kiraya veren’e aittir. Ancak kullanıcının asli kusuru nedeni ile oluşan kaza, ihmal, ve /veya özensiz kullanım sonucu olan kaza ve hasar durumlarında, ya da tek taraflı beyanlı kazalarda ikame araç günlük kiralama ücreti karşılığında tahsis edilecektir. Bu ikame araçta herhangi bir kazaya veya hasara karışması durumunda ikinci bir ikame araç tahsis edilmeyecektir. Kiracı hasarlı aracın onarımı bittiği zaman ikame aracı hemen teslim etmek zorundadır. Gecikilen her gün için ikame araç günlük kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

g.) Pert ile sonuçlanmış kaza neticesinde Aracın sözleşmesi Kiraya Veren tarafından fesih olunur.

h.) Tek taraflı kazalarda ( ALKOL vb. 8/8 Suçlu Durumda kaza bedelinin tamamı ve Sigorta ret ettiği durumunda ) hasar bedelinin tamamı kiracıya aittir.

12) Kiracının Edimleri

 a.) İş bu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen kira ücretini sözleşmenin 8. maddesinde belirtildiği gibi aksatmadan ödeyecek.

b.) Aracın gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere T.C. Kanunlarına aykırılık teşkil edecek şekilde kullanılmaması, taşınması suç teşkil eden eşyaların taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde kullanılmamasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c.) Aracın yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vb. Yerlerde ve şirketin iştigal konusu işler dışında, tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanılamaz.

d.) Aracın orijinali dışında yakıt kullanamaz. Dizel araçlarda Euro diesel yakıt kullanılması zorunludur. Hatalı yakıt alınması, ucuz onaysız yakıt kullanılması sonucu yetkili servisçe tespit edilmiş her türlü zarar Kiracı tarafından tazmin edilir.

e.) Özensiz kullanım veya ihmalden kaynaklanan periyodik bakım öncesi değişim gerektiren, tüm bakım ve onarım bedelleri kiracı tarafından ödenir. İhmal ve/veya özensiz kullanıma konu olabilecek durumlar sınırlı olmamak kaydı ile şu şekildedir.

  • Hararet yapan araç ile kullanıma devam etmek.
  • Havası inmiş veya patlak lastik ile kullanıma devam etmek.
  • Kar zincirinin yanlış bağlanması sebebi ile oluşacak lastik, kaporta hasarı ve olası trafik kazası
  • Periyodik değişim km.’sinden önce değişen amortisör, rot, rotil, debriyaj, lastik, enjektör, yakıt pompası olup periyodik değişim km.’leri debriyaj balatası için 75.000 km , fren balatası için 30.000 km amortisör rot, rotiller için 60.000 km . Dir.Kriko kırılması, anahtar kaybı ve kırılması Kiracı tarafından ödenir.

f.) Kiracı sözleşme konusu aracı ehliyetsiz, uykusuz, beyin refleksleri ve hareket kabiliyetlerini azaltan ya da uyuşturan ilaçlar almış, uyuşturucu etkisi altında ve alkollü olarak kullanılmamasını sağlamakla yükümlü olup, böyle bir durumda gerçekleşecek her hangi bir hasar/onarım/bakım/pert olma ve çalınma halinde Kiraya verenin tüm maddi zararlarını karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

g.) Araç kiracı tarafından bordrolu personeli dışındaki 3. Şahıslara kullandıramaz. h.) Araç hareket eden veya etmeyen başka araçların çekilmesinde kullandırılamaz. i.) Kiracı trafik yasası ve mevzuatı ile belirlenenin üstünde yolcu ve yük taşıyamaz.

j.) Kiracı aracını, kiraya veren’in sorumluluğunda olan muayene işlemleri için zamanında muayene istasyon- unda hazır bulundurulmasını sağlamakla yükümlüdür. Araç muayenesini kiracı kendisi yaptırmış ise muayene bedelini ancak faturayı ibraz ederek talep edebilir. Kiracının bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı doğacak gecikme faizinden ve Kiraya Veren’in uğrayacağı her türlü maddi zararları ödemeyi kabul eder. k.) Kiracı sözleşmenin 10.maddesinde belirtildiği gibi her 15.000,00 km.de periyodik bakımlarını KİRACI’NIN yönlendirdiği servisinde yaptırtmakla yükümlüdür. Bu bakımların zamanında yapılmamasından dolayı araçta oluşabilecek her türlü maddi zararı ve aracın değer kaybın ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

l.) Kiracı sözleşmeye konu aracı yurt dışına çıkaramaz.

m.) Sözleşmeye konu araç sözleşme süresi boyunca sözleşmenin 11. maddesinin -a- bendinde belirtilen KM sınırını aşması halinde geçen km. başına 0,75 kr + KDV. kullanım bedeli sözleşme sonunda hesaplanarak Kiracıya fatura edilir. Kiracı bu bedeli ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

n.) Aracın sözleşme sonunda teslimatı yapılırken araç üzerinde Kiraya Veren’e yazılı bildirimi yapılmamış her türlü kaporta hasarları, cam- ayna kırılmaları, lastik jant hasarları, kayıp stepne, kriko ve avadanlıklar, ruhsat gibi resmi evrakların tazmininden Kiracı sorumludur ve bu maddi zararları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

p.) Araçların üzerine reklam, Logo, gibi uygulamalar yapılmayacak olup, taşıt tanıma takılabilir. Bu taşıt tanımaların takılması ve sökülmesi sırasındaki tüm masraflar Kiracı’ya aittir.

r.) Akaryakıt giderleri, Trafik cezaları, köprü, otoyol kaçak geçişleri, trafik kazası sonrası oluşan ve zorunlu trafik sigorta limitlerinin üzerindeki her türlü zararın ve tazmin masraflarının karşılanması Kiracı’ya aittir. Bu cezalar Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya ay başında fatura edilir ve ödemeleri yine kira ücreti gibi ayın ilk beş günü içerisinde Kiracı tarafından yapılır.

s-Kiracı kendi isteği ile sözleşme vadesini beklemeden toplam kira bedeli ödeyerek tek taraflı fesih edebilir.

 

13) Kiralanan Aracın Hasar Ve Çalınması Durumları

   a.) Aracın karıştığı trafik kazaları sonucu meydana gelen hasarlarda araca ait kasko ve mali mesuliyet sigortaları kapsamı dışında kalırsa veya teminatları aşarsa bu zararlardan kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı bu sorumluluğundan dolayı sözleşmede belirtilen aracın kasko değeri kadar bir teminat senedi verir.

 b.) Kaza/Çarpma anında oluşan veya fabrikasyon hataları haricinde olan lastik yarılmaları ve jant hasarları ile stepne, teyp ve jant kapağının çalınması, araç üzerinde bulunan ruhsat, yangın söndürücü ve bunun gibi avadanlıkların zarar görmesi veya kaybolması sigorta kapsamı dışında olup bu konular ile ilgili masrafların tazmini kiracı tarafından yapılır.

c.) Kiracı aracın yolda kalması durumunda ve aracın kazaya karışması durumunda gerekli raporları almakla yükümlüdür. 1. Nisan 2008 tarihinden itibaren uygulanmakta olan yeni mevzuat gereği kazaya karışmış kullanıcıların hazırlayacağı maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının yeterli görülmesi durumunda başka bir evrak gerekmeyebilir.

d.) Kiracının asli kusurlu olduğu tüm kazalarda ve tüm tek taraflı beyanlı kazalarda 500,00 TL kadar ücretsiz yapılacaktır. ye kadar olan kısmını Kiracı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

e.) Kiralanan aracın karıştığı trafik kazasında kazaya karışmış araçlar içerisinde kamu malı bir araç var ise kamu malı ya da kamu kurumuna ait eşya zarar görürse veya 3. kişilere ait eşyaya zarar gelmişse, kazaya karışmış araçların trafik sigortası yok ise, ölüm ya da yaralanma var ise sigortanın geçerli olabilmesi için otomobil kaza yerinden kaldırılmadan trafik raporu, kaza zaptı, ve alkol raporunun temin edilmesi Kiracı’nın sorumluluğundadır.

f.) Kaza dan sonra; Alkol muayenesinin yaptırılıp, trafik raporunun alınarak Kiraya Veren’e verilene kadarki tüm aşamalardan Kiracı birebir sorumludur.

g.) Aracın çalınması veya gasp halinde ise durumu açıklayan zabıt bildirim ve sair adli evrak, araç ruhsat ve anahtarları ile beraber sürücünün doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa en geç 48 saat içerisinde Kiraya Veren’in yetkililerine teslim etmek zorundadır.

h.) Kasko poliçesinde de belirtildiği üzere;

 h.1.)Araç anahtarlarının araç üzerinde veya içerisinde bırakılması nedeniyle meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar,

 h.2.) Zor, şiddet ve cebir kullanmaksızın araç anahtarlarının ele geçirilmesi ile yapılan hırsızlık yada hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan hasarlar

 h.3.) Aracın sürücüsünün gönül rızası ile 3.kişilerin kullanılmasına izin verilmesi ya da emanet olarak teslim edilmesi sonucu bu kişilerce çalınmaya teşebbüs edilmesi, ya da çalınmasında ihmali bulunması durumunda meydana gelen tüm zararlar Kiracı’ya aittir.

i.) Pert ve çalınma dahil olmak üzere tüm kaza ve hasarlarda sigorta şirketinin her ne sebeple olursa olsun ödemediği tutarları Kiracı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

j.) Aracın karıştığı her türlü trafik kazası sonrası oluşabilecek yaralanma, can kaybı ile her türlü maddi ve manevi tazminat taleplerini (araç sahibinin kusursuz sorumluluk hallerinden sayılan haller ile destekten yoksun kalma tazminatları dahil) kasko ve mali mesuliyet sigortaları kapsamı dışındaki kısımdan Kiracı sorumlu olup, her ne sebeple olursa olsun kira süresi içinde Kiraya Veren’e karşı araç nedeniyle herhangi bir talepte bulunulması halinde Kiracı bu talepleri bizzat karşılamakla yükümlüdür. Böyle bir durumda sorumluluk tamamen Kiracı’ya aittir. Kiraya Veren’in ilk talebinde bu ödemeleri yapmak zorundadır.

k.) Mahkemece kabul edildiği takdirde bu tür davalara Kiraya Veren’in yanında davaya müdahil olarak kiracı olacağını, mahkemece kabul edilmese dahi kararın Kiraya Veren’in aleyhinde çıkması halinde tüm edimlerin Kiracı tarafından karşılanacağını, Kiracı gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

l.) Kiracı her nasıl olursa olsun kiralanan aracın karıştığı her türlü hasarı 24 saat içerisinde yazılı olarak Kiraya Veren’e haber vermek zorundadır. Bu haber verilmesinin gecikmesi sonucu oluşabilecek her türlü maddi zarardan Kiracı sorumludur.

14) Kiraya Veren Banka Hesap Numaraları

   

BANKA

IBAN

GARANTİ BANKASI

TR71 0006 2000 2050 0006 2912 93

KUVEYTTÜRK BANKASI

TR56 0020 5000 0962 0264 6000 01

15) Uyuşmazlık Ve Cezai Şartlar

 a.) Kiracı kira süresinin bitiminden önce kira akdini tek taraflı olarak fesih etmesi veya Kiraya Veren tarafın- dan sözleşmenin feshedilmesi halinde araç Kiraya Veren’e teslim aldığı şekilde orijinal ekipmanları ile eksiksiz teslim etmek zorundadır. Kiracı aracı sözleşmenin feshinden sonra teslim etmemesi durumunda kullandığı

her gün için 300,00 TL + KDV kira bedelini ayrıca Kiraya Veren’e ödemeyi kabul ve taahhüt  eder.

b.) Kiracı uyuşmazlık hallerinde oluşacak tüm mahkeme masraflarını, ihtar ve ihbar yazılarından oluşacak noter ve posta masraflarını, resmi harç ve vergileri ödemeyi kabul eder.

c.) Kiracı, Kiraya Veren’in sözleşmenin 11. maddesinde yazan edimleri yerine getirmemesi durumunda yazılı olarak bildirmek kaydı ile 10 gün içerisinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

c.) Kiracı aracı hiçbir şekilde teminat gösteremez, araçta değişiklik yapamaz, takyidatlandıramaz. Ancak taraflar birbirine yazılı olarak bildirimde bulunarak iş bu sözleşmeden doğan ve doğacak haklarını devir edebilirler. Borçlarını nakledebilirler. Devreden ve devralan iş bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklar ile borçlardan müteselsilen sorumlu olacaktır.

d.) Kiraya Veren’in iş bu sözleşme gereğince yerine getirmesi gereken edimleri ağır kusuru nedeniyle yerine getirmemesi ve Kiracı’nın yazılı ihtarına rağmen 30 iş günü içerisinde temerrüdün devam etmesi halinde Kiracı tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktır. Kiraya veren’in kusuru olmaksızın mücbir sebepler ve benzeri nedenlerle temerrüde düşmesi durumunda mücbir sebep giderilene kadar sözleşme dondurulur. 

e.)Kiracının iş bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerden birini veya birkaçını yerine getirmemesi Kiraya

Veren’e tek taraflı fesih hakkı tanır. Kiraya Veren’in bu hakkı kazandığı an itibarı ile kullanmaması bu haktan feragat ettiği anlamını taşımayacağı gibi dilediği zaman kazanılmış hakkına dayanarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Kiracının kusurundan kaynaklanan bu nevi bir fesih halinde vadesi gelmemiş KDV dahil tüm kira bedelleri muaccel hale gelip Kiracı tarafından defaten ödenir.

f.) Kiracı iş bu sözleşmeyi kusuru olmaksızın bir ay önceden bildirip altı aylık KDV dahil Kira bedeli kadar ödeme yaparak ve Kiraya Veren’in uygun görmesi koşuluyla feshedebilir.

g.) Kiraya veren tarafından kabul edilmedikçe sözleşmede belirlenen servis tek yetkilidir. Kiracı tarafından bu servis dışında onarım yaptırılması halinde bu onarımdan doğabilecek başkaca hasarlar ile aracın orijinalliğinin bozulmasından oluşacak değer kaybı Kiracı tarafından kabul edilir.

16) Son Hükümler 

a.) Tarafların tebligat adresleri iş bu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adresler olup, Kiracı tebligat adresindeki değişiklikleri 7 gün içerisinde yazılı olarak Kiraya Veren’e bildirmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar muteber addedilecektir.

b.) Bu kira sözleşmesinin hüküm ve uygulamalarından doğabilecek ve karşılıklı iyi niyet kuralları içinde çözülemeyen konularda İstanbul Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

c.) İş bu sözleşmeyi Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil sıfatıyla imzalamış olan……………………………………….. adresin de bulunan bu sözleşmeden kaynaklanacak her ne nam altında olursa olsun her türlü bedeli KDV dahil hizmet bedelleri toplamı ile sınırlı olmak üzere Kiraya Veren’in noter kanalıyla belirtmiş olduğu adrese çekeceği ihtarnamenin tebellüğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ödeyeceklerini şimdiden gayrikabili rücu kabul etmişlerdir. Temerrüde düşmeleri halinde aylık %3 oranında gecikme faizi ödemeyi de şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul etmişlerdir.

d.) İş bu sözleşme toplam 16 madde ve 7 sayfadan oluşmuş, orijinal ve tek nüsha olarak düzenlenmiş olup, aslı Kiraya Veren’de muhafaza edilecektir. Sözleşmeden doğan damga vergisi taraflarca eşit olarak paylaşılacak olup, sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi halinde Kiraya Veren’in yaptığı vergi ödemesi yarı yarıya paylaşılacaktır.

İş bu sözleşme Taraflarca okunup 22/06/2021 tarihinde imzalanmış ve 23/06/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kiraya Veren : DAS BİLİŞİM TURİZM OTOMOTİV SAN TİC LTD ŞTİ

İmza / Kaşe

Kiracı     : xxxxxx

İmza / Kaşe

WhatsApp ile ulaşın!
1
Bu ofiste seçilen araba sınıfından yok. Lütfen farklı bir sınıf seçin!